splash

 1. _PaistePST5_Splash_100g.jpg - piatti

  PST5 Splash 10"

  Paiste
  42,00 €
  Pronta consegna

 2. PST7 Splash 10"

  PST7 Splash 10"

  Paiste
  49,00 €
  Pronta consegna

 3. _PaisteSignature_Precision_Splash_10_0g.jpg - piatti

  Signature Precision Splash 10"

  Paiste
  130,00 €
  Pronta consegna

 4. _PaistePST5_Splash_80g.jpg - piatti

  PST5 Splash 8"

  Paiste
  35,00 €
  Pronta consegna

 5. _PaistePST_3_Splash_100g.jpg - piatti

  PST3 Splash 10"

  Paiste
  29,00 €
  Pronta consegna

 6. _Paiste2002_splash_80g.jpg - piatti

  2002 Splash 10"

  Paiste
  130,00 €
  Pronta consegna

 7. _Paiste2002_splash_80g.jpg - piatti

  2002 Splash 8"

  Paiste
  120,00 €
  Pronta consegna